Najbližšie akcie

Oznamy

Žiadne udalosti

Výstavba rozhľadne na Svederníckom vrchu

Zámerom bolo postaviť na toho času holom Svederníckom vrchu rozhľadňu v tvare kríža. Výstavba má oficiálne povolenie. Keďže Eurofondy nehrozia, tak na materiál sa skladali firmy, organizácie, obec i jednotlivci. Veľmi dôležitá však bola práca dobrovoľníkov, aby sa nám to podarilo v dohľadnom čase i postaviť.

V tomto okamihu ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek doteraz podieľali na zameraní, kopaní, betónovaní, armovaní, debenení, nakladaní/vykladaní materiálu, stavbe drevenej konštrukcie, kosení, varení, morálnej podpore a iných kravinách.

Plán - čo sa robilo

- Výkop jám na betónové pätky - HOTOVO

- Betónovanie - HOTOVO

- Stavba drevenej konštrukcie, oplechovanie - HOTOVO

- Bleskozvod, schody a podlahy - HOTOVO

- Nátery dreva a drevené opláštenie - HOTOVO

- Dokončovacie práce a úpravy okolia - Na tomto sa tiež aktuálne pracuje.

Oznamy - historický záznam pre zaujímavosť

Finálne betónovanie 10.9.2015 úspešne realizované. Veľká vďaka Tónovi a Tiborovi za dovoz chýbajúceho materiálu - inak by sme to na jeden šup nedokončili.

Veľkú pochvalu si zaslúžia všetci, čo zabezpečovali vývoz materiálu na drevenú konštrukciu (i v dosť ťažkých podmienkach).

Hlavná drevená konštrukcia dokončená 19.12.2015. Páni majstri tesári odviedli ale fakt dobrú robotu. Medzičasom sa dokončilo oplechovanie, bleskozvod, schody a podlahy.

Schodisko na vyhliadkovú plošinu je parádne a komfortné - klobúk dolu majstrom, ktorí to tu v apríli 2016 postavili.

V piatok 17.6.2016 sa nám podarilo kompletne obiť rozhľadňu doskami. Takže až na nejaké drobnosti a terénne úpravy je to nachystané na oficiálne otvorenie.

Otvorenie je naplánované na sobotu 25.6.2016 o 20 hod.

V najbližšom čase ešte budú v miernejšom tempe nejaké brigády, aby sme to dookola skrášlili a upratali stavenisko. Dáme včas vedieť, čo sa bude diať ďalej, aby ste sa mohli prípadne zapojiť, kto bude chcieť.

Upozornenie

Rozhľadňa je dokončená, ale prosíme všetkých aby sa k tomuto spoločnému dielu správali s úctou a aby nám čo najdlhšie vydržala bez potreby opráv. Rešpektujte PRÍSNY ZÁKAZ KLADENIA OHŇA !!!

Fotodokumentácia

V tejto časti sa nachádza fotodokumentácia od prvotného návrhu na jar 2014 až po ukončenie betónovania základov v septembri 2015.

Druhá časť mapuje výstavbu hlavnej konštrukcie na konci roku 2015.

V tretej časti sú fotografie z roku 2016 zo stavby schodiska, úpravy okolia, natierania konštrukcie až po dokončenie 17.6.2016.